Service FIAT-LANCIA-ALFA

From the blog

Stefanelli σύστημα υγραεριοκίνισης

fiat-big

1. ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΟΜΙΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Η πλήρωση της δεξαμενής γίνεται με ειδική πρόσθετη εγκατάσταση, η οποία καταλήγει σε μια υποδοχή πλήρωσης (στόμιο πλήρωσης), στο πίσω δεξιό ή αριστερό φτερό δίπλα συνήθως στην θέση πλήρωσης βενζίνης. Συγκρατεί στεγανά το πιστόλι της αντλίας κατά την φάση της πλήρωσης της δεξαμενής

2. ΔΕΞΑΜΕΝΗ

Η δεξαμενή υγραερίου είναι ειδικής διαμόρφωσης,κυλινδρικής ή δακτυλιοειδούς μορφής και αποτελεί το πιεστικό δοχείο για την αποθήκευση του υγραερίου στην εγκατάσταση του LPG. Η δεξαμενή τοποθετείται στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και συγκεκριμένα μέσα στο χώρο των αποσκευών ή εξωτερικά κάτω από το δάπεδο του χώρου των αποσκευών

3. ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΠΟΛΥΒΑΛΒΙΔΑ)

Είναι ένα σύνθετο εξάρτημα, το οποίο τοποθετείται επί της δεξαμενής υγραερίου. Αποτελείται από επιμέρους βαλβίδες και μηχανισμούς, που εξασφαλίζουν την ασφαλή πλήρωση της δεξαμενής και την ασφαλή παροχή από την δεξαμενή προς το υπόλοιπο κύκλωμα του υγραερίου.

4. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Για τη μεταφορά του LPG από τη δεξαμενή προς τον πνεύμονα χρησιμοποιούνται σωλήνες υψηλής πίεσης. Οι σωλήνες υψηλής πίεσης μπορεί να είναι οι κλασικοί χαλκοσωλήνες ή ελαστικοί(θερμοπλαστικοί).

5. ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ)

Ο υποβιβαστής πίεσης ονομάζεται και ρυθμιστής πίεσης και πνεύμονας. Είναι το κυριότερο εξάρτημα στην εγκατάσταση της υγραεριοκίνησης.
Τοποθετείται στη γραμμή του υγραερίου μεταξύ της δεξαμενής υγραερίου και του συστήματος. Μετατρέπει το υγραέριο από υγρό σε αέριο (ατμοποίηση του υγραερίου).
Μειώνει την ασταθή λόγω θερμοκρασίας πίεση που έχει το υγραέριο μέσα στην δεξαμενή σε μια σταθερή εντός προρυθμισμένων ορίων πίεση.
Παρέχει την ακριβώς απαιτούμενη για την καύση ποσότητα υγραερίου στο καρμπυρατέρ, ανάλογα με τις απαιτήσεις του κινητήρα (πάτημα του πεντάλ γκαζιού).

6. ΦΙΛΤΡΟ

Το φίλτρο είναι τοποθετημένο μετά τον πνεύμονα και πριν τους εγχυτήρες ή τον αναμίκτη (στα οχήματα με καρμπυρατέρ) και σκοπό έχει τον καθαρισμό του LPG από τυχών βρομιές – σωματίδια.
Το φίλτρο μπορεί να είναι κλειστού τύπου ή να φέρει εσωτερικά στοιχείο καθαρισμού.
Και στις δύο περιπτώσεις το φίλτρο πρέπει να αλλάζει στη προγραμματισμένη συντήρηση του συστήματος.

7. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ MAP

Ο αισθητήρας MAP στέλνει πληροφορίες στην ECU που συσχετίζονται με την λειτουργική πίεση του συστήματος, επιτρέποντας στην ηλεκτρονική διαχείριση του,
Το σήμα της πίεσης της πολλαπλής εισαγωγής χρησιμοποιείται για να γίνει γνωστό το φορτίο του κινητήρα ώστε σε περίπτωση αυξημένου φορτίου να εγχυθεί μεγαλύτερη ποσότητα υγραερίου

8. ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΕΣ – ΜΠΕΚ – ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ

Οι διακλαδωτήρες και τα μπέκ ψεκασμού συνήθως είναι κατασκευασμένα σαν ένα ενιαίο σύνολο. Τα μπέκ είναι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες οι οποίες ανοίγουν και κλείνουν με εντολή από την αντίστοιχη ηλεκτρονική μονάδα (εγκέφαλο)
Τα ακροφύσια είναι η απόληξη του αγωγού μεταφοράς του αερίου στην πολλαπλή εισαγωγής
9. ECU

Η ECU είναι ο εγκέφαλος του συστήματος που δέχεται και επεξεργάζεται σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα που προέρχονται κατευθείαν από τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου. Χάρη στον προσεκτικό σχεδιασμό και την εφαρμογή των εξαρτημάτων στην εφαρμογή ακριβείας του λογισμικού διαχείρισης, τα αποτελέσματα που λαμβάνονται είναι πανομοιότυπα με τη λειτουργία του αυθεντικού συστήματος του αυτοκινήτου.
Ρυθμίζει την ποσότητα του υγραερίου που διοχετεύεται στον κινητήρα ελέγχοντας τη στιγμή που τίθεται σε λειτουργία τα μπεκ ψεκασμού.
Ελέγχει τη στάθμη του καυσίμου μέσα στη δεξαμενή καυσίμου.
Μετατρέπει την τροφοδοσία – λειτουργία του κινητήρα από υγραέριο σε βενζίνη και αντίστροφα.

10. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Ο διακόπτης είναι εγκατεστημένος μέσα στο αυτοκίνητο. Χρησιμεύει στην ενημέρωση του οδηγού σχετικά με την υπολειπόμενη στάθμη της δεξαμενής LPG αλλά και στη δυνατότητα εναλλαγής λειτουργίας του κινητήρα με LPG ή με βενζίνη από τον οδηγό. Η εκκίνηση του συστήματος LPG γίνεται αυτόματα από τη μονάδα ελέγχου και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τον οδηγό.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαθέτουμε προσφορές για αυτοκίνητα που έχουν κλείσει πενταετία ώστε το κόστος συντήρησης να είναι πιο προσιτό. Θέλουμε να μένετε διαρκώς ικανοποιημένοι σ’ αυτή τη συναρπαστική διαδρομή, από την πρώτη στιγμή της αγοράς του αυτοκινήτου ως και την ένταξή του στην κατηγορία των «ιστορικών».
Για τις προσφορές μας μπορείτε να ενημερώνεστε τηλεφωνικά, με email ή από τη σελίδα μας στο Facebook.

Email us